Om os

I vor reception vil du blive budt velkommen af én af vore medarbejdere, som vil orientere dig om selve forløbet.

Samme medarbejder vil i øvrigt assistere dig under hele processen og svare på eventuelle spørgsmål.

Vi har lagt vægt på at skabe en god og afslappet atmosfære, således du oplever, du får taget afsked med dit familiedyr på en værdig måde.

I receptionen har vi udstillet vore urner.

Dansk Dyrekremering har indgået aftale med pottemager familien Dissing, som har specialdesignet urner til formålet.

Modtagerrummet anvendes til aflevering af dit afdøde familiedyr. Har du ikke lyst til at deltage i denne del af processen, hjælper vi dig naturligvis hermed.

Vores ovne

Ovnene er fremstillet i England specielt til formålet er miljøvenlige og deres kamre arbejder med temperaturer på minimum 850º C for derved at sikre en miljøvenlig forbrænding.

Efter kremeringen suges asken af ovnen. Kremeringsprocessen sikrer at asken, når den ligger i urnen er særdeles findelt.

Dansk Dyrekremering ApS er det eneste krematorium i landet, hvis ovnkapacitet kan rumme ét enkelt dyr på 1500 kilo.

Den store ovn anvendes til heste og kollektiv kremering.
Den mindre ovn anvendes ved enkelt kremering af familiedyr.

bubble