Priser på kremering

Dansk Dyrekremering yder en professionel service baseret på åbenhed, tillid og god rådgivning. Vi lægger vægt på, du som dyreejer oplever, du får taget afsked med dit familiedyr på en værdig og etisk korrekt måde.

Vi arrangerer gerne afhentning overalt i Danmark. Man er også velkommen til selv at foretage transporten.
Ved ankomst til os, foretages kremeringen snarest muligt og indtil da, foregår opbevaring i kølerum.

Se priser - vælg herunder hvilket dyr du skal have kremeret:

Kremering af heste Kremering af smådyr

bubblemedia